Ga naar hoofdinhoud

Grondwerk

  • Graven van sloten en vijvers

  • Graven en aanleggen van riool/hemelwater afvoer
  • Het aanvullen fundering en of bestaande gebouwen
  • Het maken van dammen en plaatsen beschoeiing, damwand en grondkering
  • Aanleg erfverharding en straatwerk
  • Aanleggen paardenbak Eb en vloed bak
  • Aanleg voersleufsilo’s
Back To Top